Zensum försäkringar som back-up vid oväntade händelser

Hos Zensum kan du förutom att ta ett samlingslån eller ett privatlån, även teckna en låneskyddsförsäkring. En sådan försäkring kan vara mycket bra att ha ifall något oväntat skulle inträffa under den tid som du avbetalar på ditt lån. Zensum försäkringar hjälper dig att bibehålla levnadsstandarden och förmågan att betala av dina lån, utan att din ekonomi påverkas negativt. Oförutsedda händelser i livet skulle nämligen kunna vara att du mot alla odds skulle bli arbetslös eller dra på dig en skada eller sjukdom som du inte hade räknat med.

Många tänker inte på vikten av en back-up i form av en låneskyddsförsäkring, men på Zensum finns det en fördelaktig sådan som fungerar som en hjälpande hand. Här ska vi beskriva den fullt ut.

 

Trygghetsförsäkringen garanterar att lånet betalas

Vi kan alla råka ut för otrevliga incidenter i livet som vi inte alltid kan råda över. Arbetslöshet är en sådan, sjukdom och olycksfall en annan. Dock väntar inte lånet på att bli betalt varje månad och trots att det finns vänliga människor som förstår din situation, kan de flesta långivare tyvärr inte ta hänsyn till alla människor som lånat av dem, trots att de står inför en tuff situation i livet. Då skulle de ruineras. Men det finns dock hjälp att få i form av låneskyddsförsäkringar eller trygghetsförsäkringar som i samma veva du tar ett lån, också kan tecknas vid sidan om, för att garantera att ditt lån betalas tillbaka varje månad, även om din ekonomi har fått sig en törn. Med Zensum försäkringar slipper du oroa dig. Det är en prisvärd trygghetsförsäkring som bara kostar 5,95 % av ersättningen i månaden och ger dig en trygghet när du behöver tänka på hur du ska komma på rätt köl igen.

Zensum försäkring för lån

Zensum har inlett ett samarbete med AXA för att utforma en stadig och rejäl låneskyddsförsäkring som tryggar dig ifall du står med ett lån som ska betalas och samtidigt råkar ut för en olycka eller ofrivillig arbetslöshet. Försäkringen är skapt för Zensums kunder som antingen har ett samlingslån eller ett privatlån hos någon av Zensums långivare. Zensum försäkringar innebär att du betalar 5,95 % av det belopp du har försäkrat, vilket ligger mellan 1000 kronor och 8000 kronor i månaden. Om du således har valt ett ersättningsbelopp om 1000 kronor i månaden, kommer din kostnad för försäkringen endast att uppgå till 59,50 kronor.

Ersättningsbeloppet är den summa du får i ersättning varje månad upp till 12 månader. Dock kan du endast få en ersättning om 30% av din vanliga bruttoinkomst, så denna spelar således en avgörande roll. De 12 månaderna som du erhåller ersättningen ska vara sammanhängande. Under din försäkringsperiod har du rätt till att höja ersättningen genom att betala in mer, men 30-procentregeln om att du inte kan få mer i ersättning än 30% av din inkomst, gäller emellertid alltid. Du har även rätt till att förlänga din försäkringsperiod efter de sammanhängande 12 månaderna. Dock kan maximalt 36 månader utnyttjas totalt.

Att tänka på

Det du ska tänka på när du tecknar Zensum försäkringar, är att beloppet anpassas efter dina vanliga löpande omkostnader såsom hyra, el, telefon, internet, TV, parkeringsavgift osv. När du vänder dig till Zensum för att informera dig om försäkringen, kommer du emellertid att tilldelas en handläggare som går igenom villkoren och hjälper dig i processen. Med Zensum försäkringar ansöker du inte på hemsidan via ett ansökningsformulär som de vanliga lånen. Istället hör du av dig per telefon till deras kundtjänst och guidas vidare.

När gäller Zensum försäkringar?

En trygghetsförsäkring / låneskyddsförsäkring hos Zensum är enbart giltig för vanliga löntagare som har en fast anställning, heltid eller deltid om minst 17 timmar per vecka. Du måste också ha varit anställd i minst 6 månader av samma arbetsgivare för att uppfylla försäkringens villkor. Övriga villkor listas nedan.

  • Åldersgräns: 18 – 64 år
  • Folkbokförd i Sverige med fast adress

Är du däremot egenföretagare eller delägare i t.ex ett handelsbolag kan du inte ta del av Zensum försäkringar. Du som dessutom vet med dig att du kommer att bli arbetslös eller drabbas de första 120 dagarna av uppsägning, har heller ingen rätt till ersättning. Samma sak gäller vid skada eller sjukdom – du får inte ha känt till det när du tecknar din försäkring.

När betalas ersättningen ut?

Varje ersättning betalas ut i efterskott till ditt bankkonto. Det är också viktigt att veta att trygghetsförsäkringen innebär 30 dagar karens och den första ersättningen betalas ut den 31 dagen efter påbörjad sjukdom eller arbetslöshet. Sjukskrivningen får heller inte understiga 50 % för att få ersättning. Tänk på att psykisk sjukdom inte medräknas.

Till motsats från utbetalning som sker i efterskott, sker inbetalningen från din sida i förskott via autogiro där du debiteras det avtalade beloppet. Det innebär att den dag då försäkringen börjar gälla är det datum varje månad som står som gällande datum. Betalning i förskott sker innan detta datum och utbetalning i efterskott sker efter detta datum. När exakt du får dina pengar kommer du emellertid diskutera igenom med din handläggare på Zensum. Detsamma gäller när du förväntas betala in den summa du är skyldig varje månad.

Värna om kontakten med din handläggare på Zensum

Om du är intresserad av Zensum försäkringar när du tar ett lån via denne låneförmedlare, kontaktar du kundtjänsten som har öppen varje dag mellan kl. 09 och 21. Du kommer då att komma i kontakt med en handläggare som ger dig stöttning och hjälper dig att välja rätt belopp och ge dig mer information om försäkringen i övrigt. Denna kontakt är guld värd, ifall du skulle vilja höja beloppet efterhand eller fortsätta teckna en ny försäkringsperiod när den gamla har löpt ut.

Zensums handläggare sår alltid bakom dig för att ta emot dina frågor och funderingar och du kan givetvis också vända dig till AXA som är din försäkringsgivare. Dock är det alltid skönt att ha en och samma person att bolla med och eftersom Zensum och AXA har ingått ett samarbete och utformat denna försäkring, så har Zensum lika god koll på allt som rör den.